Select a Channel

Kênh mặc định cho các slide, tất cả người dùng công cộng có thể truy cập nội dung của kênh này.

Quan hệ khách hàng

Private channel

Được sử dụng để xuất bản các slide trong mạng lưới đối tác một cách riêng tư.

Used to publish internal slides of company.