My Company Phiên bản hệ thống 14.0

Thông tin về My Company instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Tài chính - Chung