Công Ty TNHH Tin Học Và Công Nghệ TT Địa Lý ITGIS Odoo Version 11.0-20180618

Information about the Công Ty TNHH Tin Học Và Công Nghệ TT Địa Lý ITGIS instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

CRM
Leads, Opportunities, Activities
Dự án
Dự án, Tác vụ
Inventory Management
Inventory, Logistics, Warehousing
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Chấm công
Review and approve employees time reports
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Invoicing Management
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Productivity
Sticky notes, Collaborative, Memos
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Slides
Share and Publish Videos, Presentations and Documents
Sự kiện trực tuyến
Publish Events and Manage Online Registrations on your Website
Live Chat
Live Chat with Visitors/Customers